Dokumenty i Regulaminy szkolne


Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty regulujące

i warunkujące pracę szkoły.

[pobierz] 0.1 MB dodatkowe-dni-wolne-2017-2018
[pobierz] 2.3 MB plan-pracy-samorzadu-uczniowskiego-2016_2017
[pobierz] 2.5 MB plan-pracy-pedagoga-szkolnego-2016_2017
[pobierz] 0.8 MB plan-pracy-komisji-przyrodniczej-2016_2017
[pobierz] 0.9 MB plan-pracy-komisji-jezykow-obcych-2016_2017
[pobierz] 0.9 MB plan-pracy-komisji-matematyczno---informatycznej-2
[pobierz] 1.4 MB plan-pracy-komisji-humanistycznej-2016_2017
[pobierz] 1.7 MB plan-pracy-zespolu-wychowawczego-2016_2017
[pobierz] 9.6 MB plan-pracy-internatu-zsp-benice-2016_2017
[pobierz] 1.3 MB plan-pracy-biblioteki-szkolnej-zsp-benice-2016_201
[pobierz] 0.5 MB plan-dydakt-wych-zsp-benice-2016_2017
[pobierz] 0.4 MB program-rozwoju-szkoly_2016_2017
[pobierz] 0.6 MB statut_zsp-benice_nowela_26_08_2015

 

 

[pobierz] 0.3 MB REGULAMIN INTERNATU ZSP BENICE
[pobierz] 0.7 MB Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP Benice
[pobierz] 0.7 MB Szkolny Program Wychowawczy ZSP Benice
[pobierz] 0.8 MB Program profilaktyki ZSP Benice
[pobierz] 0.6 MB Regulamin wycieczek szkolnych ZSP Benice
[pobierz] 0.4 MB Regulamin Biblioteki szkolnej ZSP Benice
[pobierz] 0.4 MB Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP Benice
[pobierz] 0.3 MB Regulamin dyżurów nauczycieli ZSP Benice
[pobierz] 0.5 MB Regulamin Szkoły - ZSP Benice