Kadra


 

 

DYREKTOR

ZSP Benice

mgr Piotr Pawełczyk

KIEROWNIK

DO SPRAW KSZTAŁCENIA

 

 

KIEROWNIK WARSZTATÓW

 

 

KIEROWNIK INTERNATU

mgr Mirosława Pyzik - Marciniak

 

 

mgr Tadeusz Gruszczyński

 

 

mgr Mateusz Kostur

Imię i Nazwisko Stopień awansu zawodowego Nauczane przedmioty
mgr Marek Wilczyński nauczyciel dyplomowany Fizyka
Matematyka
mgr inż. Bogumiła Wierchanowska nauczyciel dyplomowany Podstawy produkcji roślinnej
Praktyka zawodowa
Wychowawca w internacie
 
 
 
 
 
mgr Mirosława Pyzik - Marciniak nauczyciel dyplomowany Biologia
Wychowanie do życia w rodzinie
 
mgr Mariola Kozłowska nauczyciel dyplomowany Język polski
Wybrane zagadnienie z psychologii społecznej

Wychowawca w internacie
 
mgr Agata Gruszczyńska nauczyciel mianowany Język polski
Wiedza o kulturze, biblioteka
Wychowawca klasy II
mgr Agnieszka Wirszyc - Maruszewska nauczyciel mianowany Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w rolnictwie
Informatyka
Podstawy ekonomiki leśnej
Wychowawca w internacie
Wychowawca klasy IV
 
 
 
mgr inż. Justyna Krzyżyńska - Jaworska nauczyciel mianowany Jeździectwo, praktyka zawodowa
Prowadzenie produkcji rolniczej
Chów i hodowla koni
Wychowawca klasy I
mgr inż. Robert Palacz nauczyciel dyplomowany
Chów i hodowla koni, podstawy uzytkowania koni
Rekreacja i turystyka konna
Wychowawca w internacie
mgr Mateusz Kostur nauczyciel mianowany Historia i społeczeństwo
WOS
Edukacja dla bezpieczeństwa
Geografia
Wychowawca w internacie
mgr Jolanta Marciniak nauczyciel mianowany
Matematyka
Hodowla lasu
Ochrona środowiska leśnego
Ochrona lasu
mgr Edyta Kołodziejek nauczyciel mianowany
Chemia
Biologia
Wychowawca w internacie
mgr Katarzyna Wojciechowska nauczyciel kontraktowy
Język angielski
Język obcy agrobiznesie
Wychowawca w internacie
mgr Brunon Szary nauczyciel kontraktowy Język niemiecki
 Wychowawca w internacie
mgr Sylwester Rzepecki nauczyciel mianowany
Wychowanie fizyczne
Wychowawca w internacie
mgr Tadeusz Gruszczyński nauczyciel mianowany Praktyka zawodowa, technika prac leśnych
Przepisy ruchu drogowego
Obsługa środków technicznych
ks. Roman Rostkowski nauczyciel mianowany Religia

mgr inż. Ewelina Kostur

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

Hodowla lasu, biologia leśna, pracownia urzadznia lasu, użytkowanie lasu, gospodarka łowiecka, prace hodowlane w leśnictwie,
Użytkowanie lasu
 

    

                 PEDAGOG  -  mgr Julia Łastowska-Mietluk