Kadra


 

 

 

 

DYREKTOR  ZSP Benice

 

 

 

mgr inż. Mirosława Pyzik-Marciniak

 

 

 KIEROWNIK WARSZTATÓW

 

 

KIEROWNIK INTERNATU

 

 

 

mgr Tadeusz Gruszczyński

 

 

mgr Edyta Kołodziejek

Imię i Nazwisko Stopień awansu zawodowego Nauczane przedmioty
nadkom. Marcin Kraszewski  dyplomowany

Bezpieczeństwo publiczne

 

Wiedza o państwie i policji

 

Podstawy prewencji policji

mgr Marek Wilczyński  dyplomowany Fizyka
Matematyka
mgr inż. Bogumiła Wierchanowska  dyplomowany Podstawy produkcji roślinnej
Praktyka zawodowa
Wychowawca w internacie
mgr inż. Mirosława Pyzik - Marciniak  dyplomowany Biologia
Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Mariola Kozłowska  dyplomowany Język polski
Wybrane zagadnienie z psychologii społecznej

Wychowawca w internacie
mgr Agata Gruszczyńska mianowany Język polski
Wiedza o kulturze, biblioteka
Wychowawca klasy II
mgr Agnieszka Wirszyc - Maruszewska  mianowany Podstawy przedsiębiorczości
Działalność gospodarcza w rolnictwie
Informatyka
Podstawy ekonomiki leśnej
Wychowawca w internacie
Wychowawca klasy IV

mgr inż. Justyna Krzyżyńska -

Jaworska

 

mgr Alicja Zielińska

mianowany Jeździectwo, praktyka zawodowa
Prowadzenie produkcji rolniczej
Chów i hodowla koni
Wychowawca klasy I
mgr inż. Robert Palacz  dyplomowany
Chów i hodowla koni, podstawy uzytkowania koni
Rekreacja i turystyka konna
Wychowawca w internacie
mgr Mateusz Kostur  dyplomowany Historia i społeczeństwo
WOS
Edukacja dla bezpieczeństwa
Geografia
Wychowawca w internacie
mgr Jolanta Marciniak  mianowany
Matematyka
Hodowla lasu
Ochrona środowiska leśnego
Ochrona lasu
mgr Edyta Kołodziejek  mianowany
Chemia
Biologia
Wychowawca w internacie
mgr Katarzyna Wojciechowska  mianowany
Język angielski
Język obcy agrobiznesie
Wychowawca w internacie
mgr Brunon Szary  kontraktowy Język niemiecki
 Wychowawca w internacie
mgr Krzysztof Kubas
 kontraktowy
Wychowanie fizyczne
Wychowawca w internacie
mgr Tadeusz Gruszczyński  mianowany Praktyka zawodowa, technika prac leśnych
Przepisy ruchu drogowego
Obsługa środków technicznych
ks. Roman Rostkowski  mianowany Religia

mgr inż Ewelina Kostur

mianowany

 

Hodowla lasu

 

Biologia leśna

 

Pracownia urzadzania lasu

 

Użytkowanie lasu

 

Gospodarka łowiecka

 

Prace hodowlane w leśnictwie

 

 

mgr Julia Łastowska-Mietluk

kontraktowy

Pedagog