Rekrutacja


Zasady i kryteria rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym
2018/2019
Technikum Hodowli Koni - 4 letnie - Profil:  Policja Konna
Technikum Leśne  - 4 letnie

 

[pobierz] 0.1 MB Zasady-i-kryteria-rekrutacji-2018-2019
[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie_nr_3_2018_zko-1
[pobierz] 0.1 MB podanie o-przyjecie do szkoły 2018/2019

 

 

[pobierz] 0.4 MB Podanie o przyjęcie do internatu

 

 

[pobierz] 2.0 MB DRUK_ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
[pobierz] 0.1 MB Umundurowanie ucznia Technikum Leśnego
[pobierz] 0.1 MB Umundurowanie ucznia Technikum Hodowli Koni

 

Terminy składania podań -

od 09.05 do 19.06 2018r.

( w podaniu należy zaznaczyć preferowany kierunek nauki oraz PESEL ucznia).

Druk podania dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum.  Kopie tych dokumentów przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 22 – 26 czerwca 2018r. do godz.1500.
  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Karta zdrowia do 1 września 2018r.

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

do szkoły nastąpi

6 lipca 2018r. o godz. 12.00.

 

 

Potwierdzenia woli nauki w szkole kandydaci powinni dokonać

do 10 lipca 2018r. do godz.12.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

nastąpi

11 lipca 2018r. o godz. 12.00 .

 

 

Od 12 .07 do 03.08  2018r.

trwać będzie przyjmowanie kandydatów do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego - w miarę posiadanych miejsc wolnych.

 

 

Pozostałe kryteria i warunki naboru zgodne z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.