Rekrutacja


Zasady i kryteria rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym
2017/2018


Technikum Hodowli Koni - 4 letnie - Profil:  Policja Konna

Technikum Leśne  - 4 letnie

Technikum Rolnicze  - 4 letnie  
 
[pobierz] 0.1 MB zarzadzenie_nr_3_2018_zko-1
[pobierz] 0.1 MB podanie o-przyjecie do szkoły 2018/2019

 

 

[pobierz] 0.4 MB Podanie o przyjęcie do internatu

 

 

[pobierz] 2.0 MB DRUK_ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
[pobierz] 0.1 MB Umundurowanie ucznia Technikum Leśnego
[pobierz] 0.1 MB Umundurowanie ucznia Technikum Hodowli Koni
[pobierz] 0.1 MB ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI-ROK SZK. 2017/2018

 

Terminy składania podań -

od 09.05 do 21.06 2017r.

( w podaniu należy zaznaczyć preferowany kierunek nauki oraz PESEL ucznia).

Druk podania dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum.  Kopie tych dokumentów przyjmowane będą w sekretariacie szkoły od 23 – 27 czerwca 2017r. do godz.1500.
  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Karta zdrowia do 1 września 2016r.

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

do szkoły nastąpi

17 lipca 2017r. o godz. 15.00.

 

 

Potwierdzenia woli nauki w szkole kandydaci powinni dokonać

do 24 lipca 2017r. do godz.12.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

nastąpi

26 lipca 2017r. o godz. 12.00 .

 

 

Od 26 .07 do 28.07  2017r.

trwać będzie przyjmowanie kandydatów do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego - w miarę posiadanych miejsc wolnych.

 

 

Pozostałe kryteria i warunki naboru zgodne z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.