Biblioteka


Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni połączonej z czytelnią.

Księgozbiór liczy 4212 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom.  Składa się  z literatury pięknej (głównie lektury z języka polskiego), książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii i albumów. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

 

 

 

Obecnie opiekę nad biblioteką sprawuje: mgr Agata Gruszczyńska.

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

 

Poniedziałek:   9.00 - 10.00
Wtorek:             9.00 - 13.00
Środa:                9.00 - 10.55      11.45 - 13.15
Czwartek:         9.00 - 11.45      14.30 - 16.00
Piątek:               8.20 - 10.05      12.35 - 13.10