Biblioteka


Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni połączonej z czytelnią.

Księgozbiór liczy 4212 woluminów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom.  Składa się  z literatury pięknej (głównie lektury z języka polskiego), książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii i albumów. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

 

 

 

Obecnie opiekę nad biblioteką sprawuje: mgr Agata Gruszczyńska.

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

 
Wtorek:             8.00 - 13.05
Środa:                10.00 - 13.50     
Czwartek:         9.00 - 11.40      15.00 - 17.00
Piątek:               9.05 - 11.35