Covid19


Regulamin organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Benicach w okresie pandemii Covid19 zgodnie z wytycznymi MEN,
MZ i GIS obowiązujący od 1 września 2020 r.

[pobierz] 0.1 MB Regulamin organizacji pracy - Covid19