Dokumenty i Regulaminy szkolne


Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty regulujące

i warunkujące pracę szkoły.

[pobierz] 0.6 MB statut-zsp-w-benicach

 

 

[pobierz] 0.1 MB regulamin_ksztalcenia_na_odleglosc_w_szkole
[pobierz] 0.4 MB szkolny-program-wychowawczo-profilaktyczny-2020-21
[pobierz] 0.2 MB plan-pracy-szkoly
[pobierz] 0.3 MB Regulamin-internatu ZSP Benice
[pobierz] 0.7 MB Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP Benice
[pobierz] 0.6 MB Regulamin wycieczek szkolnych ZSP Benice