Dokumenty i Regulaminy szkolne


Poniżej znajdują się podstawowe dokumenty regulujące

i warunkujące pracę szkoły.

[pobierz] 0.1 MB dodatkowe-dni-wolne-od-zajec-2018 2019
[pobierz] 0.1 MB Regulamin internatu ZSP w Benicach
[pobierz] 0.6 MB statut_zsp-benice_nowela_26_08_2015

 

 

[pobierz] 0.7 MB Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP Benice
[pobierz] 0.6 MB Regulamin wycieczek szkolnych ZSP Benice
[pobierz] 0.5 MB Regulamin Szkoły - ZSP Benice