Egzamin zawodowy


 

 

INFORMATOR UCZNIA/ABSOLWENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

ROK SZKOLNY 2015/2016

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe - tzw. "stary egzamin zawodowy".

 

Terminy Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu 2015 roku:

 

ETAP PISEMNY

 

20 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 12.00

 

ETAP PRAKTYCZNY

 

21 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 9.00

 

 

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie - "nowy egzamin zawodowy".

 

Terminy Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie  (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

OBOWIĄZUJE - uczniów klasy 3 w roku szkolnym 2015/2016

 

Technikum Hodowli Koni - kwalifikacja K1 - Organizacja chowu i hodowli koni (R.19)

 

Technikum Leśne - kwalifikacja K1 - Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych (R.13)

 

CZĘŚĆ PISEMNA

 

17 czerwca 2016 r. (piątek),

 

godz. 10.00 - Technikum Leśne - kwalifikacja R.13

godz. 12.00 - Technikum Hodowli Koni - kwalifikacja R.19

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

23 czerwca 2016 r. (czwartek),

 

godz. 9.00 - Technikum Leśne - kwalifikacja R.13

godz. 13.00 - Technikum Hodowli Koni - kwalifikacja R.19