Kadra


 

 

 

 

DYREKTOR  ZSP Benice

 

 

 

mgr inż. Marek Maślak

 

 

KIEROWNIK WARSZTATÓW

 

 

KIEROWNIK DS KSZTAŁCENIA

 

 

KIEROWNIK INTERNATU

 

 

mgr Mariusz Świąć

 

 

mgr inż. Mirosława Pyzik-Marciniak

 

 

mgr Aldona Kaczmarek

Imię i Nazwisko Nauczane przedmioty
  Ireneusz Krakowski

 

Bezpieczeństwo publiczne

 

Wiedza o państwie i policji

 

Podstawy prewencji policji

 

mgr Marek Wilczyński

 

Fizyka

 

 

Matematyka

 

mgr Alicja Zielińska

 

Podstawy produkcji roślinnej

 

 

Prowadzenie produkcji roślinnej

 

 

Ochrona środowiska leśnego

 

 

Praktyka zawodowa

 

mgr inż. Mirosława Pyzik - Marciniak

 

Biologia

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Mariola Kozłowska

 

Język polski

 

 

Wybrane zagadnienie z psychologii społecznej

Wychowawca klasy IV
Wychowawca w internacie
mgr Agata Gruszczyńska

 

Język polski

 

 

Wiedza o kulturze, biblioteka

 

 

Wychowawca klasy I

 

mgr Agnieszka Wirszyc - Maruszewska

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Działalność gospodarcza w rolnictwie

 

 

Informatyka

 

 

Podstawy ekonomiki leśnej

 

Wychowawca w internacie

 

 Wychowawca klasy II THK

 

mgr inż. Justyna Krzyżyńska -

Jaworska

 

 

 

Jeździectwo, praktyka zawodowa

 

 

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 

Chów i hodowla koni

 

 
mgr inż. Robert Palacz

 

Chów i hodowla koni, podstawy uzytkowania koni

 

 

Rekreacja i turystyka konna

 

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Mateusz Kostur

 

Historia i społeczeństwo

 

 

WOS, geografia, EDB

 

 

Wychowawca w internacie

 

Wychowawca klasy II THK G i TL G

 

mgr Jolanta Marciniak

 

Matematyka

 

 

Hodowla lasu, ochrona lasu

 

Wychowawca klasy III
mgr Edyta Kołodziejek

 

Chemia, Biologia

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Katarzyna Wojciechowska

 

Język angielski

 

 

Język obcy zawodowy

 

Wychowawca klasy II TL

 

mgr Brunon Szary

 

Język niemiecki

 

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Sylwester Rzepecki

 

Wychowanie fizyczne

 

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Tadeusz Gruszczyński

 

Praktyka zawodowa, technika prac leśnych

 

 

Przepisy ruchu drogowego

 

 

Obsługa środków technicznych

 

ks. Roman Rostkowski Religia

mgr inż Ewelina Kostur

 

 

Hodowla lasu

 

Biologia leśna

 

Pracownia urzadzania lasu

 

Prace hodowlane w leśnictwie

 

 

 

mgr inż. Marcin Słowiński

technologia informacyjna w leśnictwie

 mgr inż. Wojciech Krzemiński

 

Hodowla lasu

 

 

Biologia leśna

 

 

Pracownia urzadzania lasu

 

 

Prace hodowlane w leśnictwie

 

 

inż. Marek Maksymczak

Gospodarka łowiecka, zajęcia praktyczne

mgr Julia Łastowska-Mietluk

 

mgr Iwona Węglarska

Pedagog

mgr Katarzyna Suchocka

Wychowawca w internacie