Kadra


 

 

 

 

DYREKTOR  ZSP Benice

 

 

 

mgr inż. Marek Maślak

 

 

KIEROWNIK WARSZTATÓW

 

 

KIEROWNIK DS KSZTAŁCENIA

 

 

KIEROWNIK INTERNATU

 

 

 

 

 

mgr inż. Mirosława Pyzik-Marciniak

 

 

mgr Aldona Kaczmarek

Imię i Nazwisko Stopień awansu zawodowego Nauczane przedmioty
nadkom. Marcin Kraszewski  dyplomowany

 

Bezpieczeństwo publiczne

 

Wiedza o państwie i policji

 

Podstawy prewencji policji

 

mgr Marek Wilczyński  dyplomowany

 

Fizyka

 

 

Matematyka

 

mgr Alicja Zielińska  

 

Podstawy produkcji roślinnej

 

 

Prowadzenie produkcji roślinnej

 

 

Ochrona środowiska leśnego

 

 

Praktyka zawodowa

 

mgr inż. Mirosława Pyzik - Marciniak  dyplomowany

 

Biologia

 

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Mariola Kozłowska  dyplomowany

 

Język polski

 

 

Wybrane zagadnienie z psychologii społecznej

Wychowawca klasy IV
Wychowawca w internacie
mgr Agata Gruszczyńska mianowany

 

Język polski

 

 

Wiedza o kulturze, biblioteka

 

 

Wychowawca klasy I

 

mgr Agnieszka Wirszyc - Maruszewska  mianowany

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

Działalność gospodarcza w rolnictwie

 

 

Informatyka

 

 

Podstawy ekonomiki leśnej

 

Wychowawca w internacie

 

 Wychowawca klasy II THK

 

mgr inż. Justyna Krzyżyńska -

Jaworska

 

 

mianowany

 

Jeździectwo, praktyka zawodowa

 

 

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 

Chów i hodowla koni

 

 
mgr inż. Robert Palacz  dyplomowany

 

Chów i hodowla koni, podstawy uzytkowania koni

 

 

Rekreacja i turystyka konna

 

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Mateusz Kostur  dyplomowany

 

Historia i społeczeństwo

 

 

WOS, geografia, EDB

 

 

Wychowawca w internacie

 

Wychowawca klasy II THK G i TL G

 

mgr Jolanta Marciniak  mianowany

 

Matematyka

 

 

Hodowla lasu, ochrona lasu

 

Wychowawca klasy III
mgr Edyta Kołodziejek  mianowany

 

Chemia, Biologia

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Katarzyna Wojciechowska  mianowany

 

Język angielski

 

 

Język obcy zawodowy

 

Wychowawca klasy II TL

 

mgr Brunon Szary  kontraktowy

 

Język niemiecki

 

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Sylwester Rzepecki
 mianowany

 

Wychowanie fizyczne

 

 

Wychowawca w internacie

 

mgr Tadeusz Gruszczyński  mianowany

 

Praktyka zawodowa, technika prac leśnych

 

 

Przepisy ruchu drogowego

 

 

Obsługa środków technicznych

 

ks. Roman Rostkowski  mianowany Religia

mgr inż Ewelina Kostur

 

mianowany

 

Hodowla lasu

 

Biologia leśna

 

Pracownia urzadzania lasu

 

Prace hodowlane w leśnictwie

 

 

 

mgr inż. Bartłomiej Pietrzak

dyplomowany

Użytkowanie lasu, technologia informacyjna w leśnictwie, użytkowanie lasu

 

 

 

inż. Marek Maksymczak

dyplomowany

Gospodarka łowiecka, zajęcia praktyczne

mgr Julia Łastowska-Mietluk

kontraktowy

Pedagog