Projekt "Najlepszy w zawodzie"


Projekt „Najlepszy w zawodzie”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach prowadzącym kształcenie zawodowe.

Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Partnerem w realizacji projektu jest Powiat Kamieński.

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie 01.2014 - 09.2015 dla 92 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, kształcących się w Technikum Hodowli Koni oraz Technikum Leśnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% wkład własny Powiatu Kamieńskiego

 

Rozpoczęła się Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach realizowanych w ramach Projektu

"Najlepszy w zawodzie".

 

 

 

 

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 17.04.2014 r. do 28.03.2014 r.

od poniedziałku do piątku

w godz. 800 - 1400

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

(plik do pobrania poniżej).

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie szkoły, w biurze projektu (Starostwo Powiatowe, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, pokój 11B), oraz na stronie internetowej www.powiatkamienski.pl lub www.zspbenice.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. zajęć dydaktycznych Panem Piotrem Pawełczykiem - gabinet dyrektora w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

[pobierz] 0.2 MB Regulamin Projektu : Najlepszy w zawodzie
[pobierz] 0.3 MB Załącznik nr1 - Formularz zgloszeniowy
[pobierz] 0.3 MB Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa
[pobierz] 0.3 MB Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu
[pobierz] 0.3 MB Załącznik nr 4 - Indywidualny plan rozwoju
[pobierz] 0.2 MB Załącznik nr 5 - Zaświadczenie
[pobierz] 0.3 MB Załącznik nr 6 - Kryteria rekrutacji uczestników
[pobierz] 0.3 MB Załącznik nr 7 - Ankieta rekrutacyjna