Rada Rodziców ZSP Benice


Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021


Przewodniczący: Ewa Paluch

Z-ca przewodniczącego: Monika Trzybińska

Sekretarz: Laskowska Karina

Skarbnik: Równiejko Żaneta

 

 

 

 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców gwarantuje rodzicom w Europie prawo do bycia otaczanymi szacunkiem za ich odpowiedzialność jako pierwszych

i najważniejszych wychowawców młodzieży, które powinno się przejawiać

w poszanowaniu ich rodzicielskiej roli i wynikających z niej obowiązków.

Karta gwarantuje rodzicom prawo oczekiwania od społeczeństwa i osób zaangażowanych w edukację wsparcia w swych wysiłkach wychowawczych,

a także wpływ na politykę oświatową realizowaną w szkołach, w tym poprzez swoich reprezentantów skupionychw organizacjach tworzonych na wszystkich poziomach.

 

 

[pobierz] 0.3 MB Regulamin Rady Rodziców ZSP Benice
[pobierz] 0.3 MB Kompetencje Rady Rodziców

 

Czym jest rada rodziców?

 

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły,

np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

====================================================================

 

Kompetencje rady rodziców

 

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.

 ====================================================================

 

Podstawowe dane organizacyjne

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół w Benicach

Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski

 

Składka roczna na Radę Rodziców - 50 zł / ucznia

 

Masz możliwość lub ochotę wesprzeć  działalność Rady Rodziców ZSP Benice?

Przekaż datek na rachunek bankowy Rady Rodziców:

 

BS Wolin: 56 9393 0000 0003 4467 2000 0010

===============================================