Rekrutacja


Zasady i kryteria rekrutacji

Kierunki kształcenia w roku szkolnym
2019/2020
DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH KLAS GIMNAZJALNYCH
Technikum Hodowli Koni - 4 letnie - Profil:  Policja Konna
Technikum Leśne  - 4 letnie

 

DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Technikum Hodowli Koni - 5 letnie - Profil: Policja Konna

  Technikum Leśne - 5 letnie

 

[pobierz] 0.1 MB zasady rekrutacji dla uczniów klas gimnazjalnych
[pobierz] 0.1 MB zasady rekrutacji dla uczniów klas podstawowych
[pobierz] 0.3 MB podanie-po-gimnazjum
[pobierz] 0.3 MB podanie-po-szkole-podstawowej
[pobierz] 0.1 MB podanie-do-internatu-2019-2020
[pobierz] 2.0 MB DRUK_ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
[pobierz] 0.1 MB Umundurowanie ucznia Technikum Leśnego
[pobierz] 0.1 MB umundurowanie ucznia Technikum Hodowli Koni

 

Terminy składania podań -

od 09.05 do 18.06 2019r.

( w podaniu należy zaznaczyć preferowany kierunek nauki oraz PESEL ucznia).

Druk podania dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

 

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty poświadczone przez dyrektora.  Kopie tych dokumentów przyjmowane będą w sekretariacie szkoły do 25 czerwca 2019r. do godz.1500.
  • Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
  • Karta zdrowia do 2 września 2019r.

 

 

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,

do szkoły nastąpi

5 lipca 2019r. o godz. 12.00.

 

 

Potwierdzenia woli nauki w szkole kandydaci powinni dokonać

do 10 lipca 2019r. do godz.15.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

nastąpi

12 lipca 2019r. o godz. 12.00 .

 

 

Od 12 .07 do 12.08  2019r.

trwać będzie przyjmowanie kandydatów do szkoły w ramach postępowania uzupełniającego - w miarę posiadanych miejsc wolnych.

 

 

Pozostałe kryteria i warunki naboru zgodne z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.