Stowarzyszenie na Rzecz ZSP Benice


Inicjatywa powstania Stowarzyszenia pojawiła się w listopadzie 2012 roku.

 

Już 3 grudnia tego samego roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu tym udział wzięlo 17 osób (pracownicy i przyjaciele Szkoły w Benicach).

 

Bez zbędnych konwenansów i w miłej atmosferze procedowano dalsze czynności z wyborem

i ukonstytuowaniem władz Stowarzyszenia, którego pełna nazwa to: Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach.

 

W trakcie spotkania ustalono i uchwalono:

- powołanie Stowarzyszenia;

- przyjęcie Statutu Stowarzyszenia;

- wybrano Komitet Założycielski;

- wybrano Władze Stowarzyszenia;

 

Najważniejszą kwestią do zrealizowania na początku funkcjonowania każdego Stowarzyszenia, było uzyskanie legalizacji jego funkcjonowania a mianowicie dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Już 25 stycznia 2013 roku nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000448771

 

Działalność statutowa Stowarzyszenia związana jest z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych

w Benicach i szczegółowo opisana jest w Statucie Stowarzyszenia.

 

[pobierz] 0.2 MB Stowarzyszenie_Statut

****************************************************************

Władze Stowarzyszenia

na Rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach:

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Przewodniczący Stowarzyszenia - Robert Palacz

Zastępca Przewodniczącego - Jolanta Marciniak

Skarbnik Stowarzyszenia -

Sekretarz Stowaarzyszenia -


 

 

 

**********************************************************************************

 

Podstawowe dane organizacyjne Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach

Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski

NIP: 9860239337, Regon: 120408024, KRS: 0000448771

tel/fax. 091 383 21 21

 

 Opłaty:

Opłata założycielska - 20 zł/ członka - założyciela Stowarzyszenia

Opłata wpisowa - 20 zł / os. wstępującą do Stowarzyszenia

Opłata członkowska - 5 zł / mies. od członka Stowarzyszenia

 

Wszystkich chętnych chcących pracować na rzecz Szkoły w Benicach w ramach Stowarzyszenia

zachęcamy i zapraszamy do naszego grona.

 

Masz możliwość lub ochotę wesprzeć naszą działalność?

Przekaż datek na rachunek bankowy Stowarzyszenia

 

BGŻ O/Kamień Pomorski: 22 2030 0045 1110 0000 0261 0270